Katolsk väggalmanacka 2023

Almanacka med dagarna i det katolska kyrkoåret för Sverige enligt Ordo 2023*. Eftersom Katolska kyrkan är en integrerad del av det svenska samhället, har jag även tagit med dagarna i den svenska almanackan; helgdagar, allmänna flaggdagar osv. Varje månad har ett foto av en Maria-ikon.
*Utgivningen förankrad hos biskopen i Stockholms katolska stift.

Beställ väggalmanackan här!

Katolska almanacka 2023